Tego dnia, w 1882 roku, urodziła się Emmy Noether, niemiecka matematyczka. Nazywana jest jedną z najważniejszych kobiet w historii matematyki. Sam Einstein wielokrotnie zasięgał po jej rady. Noether wniosła ogromny wkład w algebrę abstrakcyjną i teorię pierścieni. Dla fizyków jednak najbardziej znana jest z fundamentalnego twierdzenia, wiążącego symetrie z zasadami zachowania wielkości fizycznych, czyli Twierdzenie Noether właśnie.

Autor

Avatar photo
Ogarniam Fizykę