Tego dnia, w 1930 roku, urodził się Hugh Everett III, amerykański fizyk. Doktorat robił u samego Johna Wheelera i właśnie w tym czasie opracował kwantową interpretację wielu światów. Nie bardzo podobała mu się kopenhaska interpretacja, w której to obiekty kwantowe pozostają w superpozycji stanów i dopiero obserwacja determinuje jeden z nich. Wprowadzona przez niego uniwersalna funkcja falowa opisująca cały Wszechświat oraz koncepcja, że każdy stan jest tak samo realny i realizuje się w równoległym wszechświecie wywołały dość spore kontrowersje wśród ówczesnych fizyków, przez co swój doktorat Everett musiał znacząco zmodyfikować i skrócić. Zrażony reakcją środowiska naukowego porzucił ten temat i został analitykiem wojskowym mającym szacować “możliwości” nowych broni (w tym jądrową), gdzie rozwijał również zagadnienia związane z modelowaniem komputerowym. Sformułował także uogólnioną metodę mnożnika Lagrange’a, nazywaną algorytmem Everetta, którą stosuje się przy rozwiązywaniu złożonych zagadnień logistycznych. Ponową dyskusję nad koncepcją wielu światów rozpoczął Bryce DeWitt w 1970 roku, który opublikował artykuł na temat badań Everetta, co doprowadziło kilka lat później do wydania pełnej wersji jego doktoratu.

Autor

Avatar photo
Ogarniam Fizykę