Tego dnia, w 1865 roku, urodził się Pierre Weiss, francuski fizyk. Zajmował się badaniem magnetyzmu. Rozwinął teorię domen magnetycznych, przez co mógł wytłumaczyć zjawisko ferromagnetyzmu. Ma również swój wkład w opracowanie tzw. metody przybliżenia pola średniego (MFT). Jest również współodkrywcą zależności wiążącej temperaturę z podatnością magnetyczną ferromagnetyków (prawo Curie-Weissa). Niezależnie od Auguste Piccarda odkrył zjawisko oziębiania magnetycznego, a właściwie rozmagnesowania adiabatycznego.
Spotkamy go w takich nazwach jak magneton i domena Weissa, a także stała Curie-Weissa.
Taka ciekawostka – naukowym „spadkobiercą” Weissa był jego doktorant, Louis Néel, który z kolei zasugerował istnienie antyferromagnetyzmu, a jego fundamentalne badania w tym temacie zostały nagrodzone Nagrodą Nobla. Dobry promotor to podstawa 😉

Autor

Avatar photo
Ogarniam Fizykę