Z kosmodromu w Plesiecku wystartował satelita Koronas-F. W jego budowie uczestniczyli również Polacy.

Koronas-F to misja międzynarodowa. Biorą w niej udział: Rosja, Ukraina, Gruzja, Polska, Niemcy, Francja, Wielka Brytania i USA.

Zadaniem satelity będzie badanie Słońca i jego wpływu na Ziemię. Dzięki niemu uzyskiwać będziemy być może lepsze prognozy pogody. Uczeni będą mogli badać procesy zachodzące wewnątrz i na powierzchni Słońca, dzięki czemu dowiedzą się więcej na temat struktury wewnętrznej i ewolucji gwiazd.

Badane będą również procesy zachodzące w otoczeniu Słońca oraz zależności Słońce-Ziemia, w tym wpływ gwiazdy na życie na naszej planecie.

Sprzęt umieszczony na sondzie pozwoli badać promieniowanie słoneczne w zakresie od fal radiowych do promieniowania gamma.

Autor

Michał Matraszek