Na naszym portalu startuje nowa seria artykułów, poświęcona zagadnieniom potrzebnym do opanowania przed olimpiadą astronomiczną. Nowe artykuły pojawiają się w każdą środę. Zostały one podzielone na kilka bloków tematycznych: Mechanika nieba, Fotometria, Astronomia Sferyczna, Astrofizyka, Optyka i Kosmologia. Ich autorami są studenci fizyki, astronomii oraz dziedzin pokrewnych, wśród nich także laureaci i finaliści poprzednich Olimpiad, związani z Klubem Astronomicznym Almukantarat.

Oprócz omówienia zagadnień teoretycznych w każdym artykule znajdziecie kilka zadań wraz z rozwiązaniami. Więcej zadań i rozwiązań można znaleźć na stronie archiwum Olimpiady Astronomicznej, w czasopiśmie Urania oraz w Zbiorze Zadań z Olimpiad Astronomicznych XXXVI-LX. Zachęcamy także do skorzystania z artykułów na naszej stronie spoza serii przygotowania do Olimpiady Astronomicznej oraz przeczytania poradnika Jak przygotować się do Olimpiady Astronomicznej?.

 

Mechanika nieba

 1. Wprowadzenie do grawitacji
 2. Pole grawitacyjne
 3. Prawa Keplera
 4. Układy podwójne
 5. Punkty Lagrange’a

Fotometria

 1. Wielkości gwiazdowe
 2. Ciało Doskonale Czarne
 3. Podstawowe własności światła i efekt Dopplera
 4. Emisja i absorpcja

Astronomia sferyczna

 1. Sferyczne Układy Współrzędnych
 2. Czas
 3. Trygonometria i położenie planet
 4. Elementy Geometrii Sferycznej
 5. Trójkąt paralaktyczny
 6. Refrakcja, kulminacje, gwiazdy okołobiegunowe

Astrofizyka

 1. Jak zostać gwiazdą?
 2. Diagram Hertzsprunga-Russella (HR)
 3. Jak przestać być gwiazdą?
 4. Gwiazdy zmienne
 5. Układy zaćmieniowe

Optyka

 1. Rozdzielczość, światłosiła, wady optyczne

Kosmologia

 1. Wszechświat na wypasie, czyli o wielkich obiektach w kosmosie
 2. Znajdowanie odległości w kosmosie

Tablica stałych astronomicznych