Jednostka astronomiczna1,4960 x 1011 m
Rok świetlny9,4605 x 1015 m = 63 240 au
Parsek3,0860 x 1016 m = 206265 au
Masa Ziemi5,9736 x 1024 kg
Średni promień Ziemi6,371 × 106 m
Masa Słońca1,98892 × 1030 kg
Stała słoneczna1366 W m−2
Prędkośd światła w próżni (c)2,9979 × 108 m s−1
Stała grawitacji (G)6,6738 × 10−11 N m2 kg−2
Stała Boltzmanna (k)1,381 × 10−23 m kg s−2 K−1
Stała Stefana−Boltzmanna (σ)5,6704 × 10−8 kg s−3 K−4
Stała Plancka (h)6,6261 × 10−34 J s
Ładunek elektronu (e)1,602 × 10−19 C