Elektron to trwała cząstka elementarna o ujemnym ładunku elektrycznym e = 1,6021917(70) x 10-19 C i masie spoczynkowej około me = 9,10938 x 10-31 kg. Elektron jest leptonem o spinie 1/2 (jest więc też fermionem), odkrytym w 1897 roku przez J.J. Thompsona. Antycząstką elektronu jest pozyton. Często, dla większej jednoznaczności, ujemnie naładowany elektron nazywa się negatonem.

Elektrony występują przede wszystkim w atomach, związane wokół jąder atomowych, zobojętniając dodatni ładunek protonów.

Elektrony mogą się swobodnie przemieszczać w metalach, a mniej swobodnie w innych środowiskach (np. powietrzu). Uporządkowany ruch elektronów swobodnych to zjawiska znane jako prąd elektryczny lub wyładowanie elektryczne (iskry, błyskawice).

Dotychczasowe badania nie wykazały istnienia żadnej struktury wewnętrznej elektronu.

Autor

Karol Langner