Temperatura efektywna to szacunkowa temperatura ciała obliczona na podstawie natężenia promieniowania z jego powierzchni przy założeniu, że jest ono ciałem doskonale czarnym (CDC). Bliskim przybliżeniem CDC są gwiazdy, dlatego termin jest głównie stosowany w ich kontekście. Zgodnie z prawem Stefana-Boltzmanna strumień energii wypromieniowany z jednostki powierzchni wynosi \Phi=\sigma \text{ }T^4_{ef}, gdzie \sigma to stała Stefana-Boltzmanna a T_{ef} to temperatura efektywna. Jeśli omawiane ciało odbiega od CDC, rzeczywista temperatura będzie większa od efektywnej.

Autor

Avatar photo
Szymon Ryszkowski

Redaktor Naczelny Portalu Astronomicznego AstroNET (2021-2022), Prezes Klubu Astronomicznego Almukantarat. Autor gry planszowej Solar System Voyager.