A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y Z


A

Aberracja chromatyczna

Każda soczewka w obszarze położonym poza jej osią ma właściwości pryzmatu. Powoduje to rozszczepienie promieni świetlnych na podstawowe widma. W wyniku tego za soczewką powstaje nieostry obraz o barwnym zabarwieniu.

Wada spowodowana załamywaniem się barw pod innym kątem w obiektywie np. światło czerwone skupia się w większej odległości od soczewki niż zielone czy niebieskie. Eliminuje się ją poprzez budowanie złożonych obiektywów (dublety, tryplety). Nie występuje w reflektorach.