Akcelerator indukcyjny, rodzaj akceleratora cyklicznego, służący do przyspieszania elektronów. Pierwszy betatron zbudował Donals William Kerst w 1939 roku – składał się z pierścieniowej komory próżniowej umieszczonej między nabiegunnikami elektromagnesu. W tej komorze elektrony są przyspieszane w wirowym polu elektrycznym, wytwarzany przez pulsujący strumień magnetyczny.

W betatronie elektrony przyspieszane są na stabilnej orbicie, cykl przyspieszania wynosi 1/4 okresu sinusoidalnie zmiennego napięcia zasilania. Pod koniec przyspieszania dodatkowy impuls pola kieruje elektrony na tarczę, gdzie w wyniku promieniowania hamowania wytwarzane są wysokoenergetyczne fotony.

Betation to źródło wysokoenergetycznych elektronów (do 340 MeV) oraz twardego promieniowania rentgenowskiego. Jest stosowany między innymi w fizyce jądrowej oraz medycynie (do terapii nowotworowej).

Autor

Agata Karska