Cząstka elementarna o zerowej masie, nośnik oddziaływań elektromagnetycznych poruszający się z prędkością światła. Energię fotonu określa się jako E=hv, gdzie h jest to stałą Plancka, a v jest częstością fali elektromagnetycznej. W zależności od długości fali, energia przenoszona przez fotony ma inną nazwę. Mówi się więc o promieniowaniu rentgenowskim, widzialnym, podczerwonym, radiowym, oraz innych.

Autor

Wojciech Lizakowski