Jasne obszary chromosfery, większe od pól pochodni fotosferycznych. Pochodnie chromosferyczne obserwuje się w aktywnych regionach Słońca. Zjawisko to pojawia się długo, zanim powstają plamy i utrzymuje się po zaniku plam. Jednocześnie nad tymi obszarami obserwuje się wzmożone promieniowanie rentgenowskie, pochodzące częściowo z korony słonecznej.

Autor

Marcin Marszałek