Jasny obłok wapniowy, który tworzy się na parę dni przed pojawieniem się plamy w fotosferze Słońca. Obłoki chromosferyczne możemy obserwować dzięki ich wyższej temperaturze, z powodu której zjonizowane atomy wapnia silniej świecą i silniej emitują atomy wodoru w dalekim nadfiolecie.

Pojedynczy obłok wapniowy jest większy od całej grupy plam. Obłoki znikają powoli, w ciągu wielu tygodni po zniknięciu ostatnich śladów plam. Obłoki chromosferyczne podobnie jak pochodnie to dość trwałe twory, ale podlegają też zmianom bardzo powolnym – są to cykliczne zmiany w rytmie aktywności słonecznej.

Autor

Karol Langner