Albedo jest to zdolność powierzchni obiektu do odbijania promieniowania elektromagnetycznego. Albedo jest równe stosunkowi ilości promieniowania odbitego do promieniowania padającego na daną powierzchnię. Zazwyczaj jest wyrażane jako ułamek, w procentach, od 0% do 100%.

Należy pamiętać, że albedo silnie zależy od częstości padającego promieniowania. Gdzie nie wyszczególnia się częstości, albedo oznacza tak naprawdę średnią z albedo po całym zakresie częstości światła widzialnego.

Albedo też silnie zależy od kąta padania promieniowania – w przypadku braku dokładnej informacji, odnosi się do przypadku normalnego (fala elektromagnetyczna pada prostopadle do powierzchni).

W astronomii, z albedo obiektów planetarnych można wnioskować o ich składzie, w szczególności o zawartości lodu.

Albedo kilku obiektów

ObiektAlbedo
ciało doskonale czarne0%
Księżycśr. 12%
Ziemiaśr. 38%
świeży śniegca. 90%

Autor

Wojciech Rutkowski