Skrót od International Space Station, czyli Międzynarodowa Stacja Kosmiczna – sztuczny satelita będący owocem współpracy NASA, CSA (Canadian Space Agency), ESA, Japonii, Rosji, i Brazylii. Głównym celem projektu ISS jest prowadzenie badań naukowych w warunkach mikrograwitacji. Za datę powstania ISS można uznać 20 listopada 1998, kiedy to rosyjska rakieta PROTON wyniosła na orbitę pierwszy moduł ISS. Pierwsza załoga pojawiła się w 2000 roku, po połączeniu się modułów Zarya Unity i Zvezda.

Stacja czerpie całość swojej energii z kolektorów słonecznych. Z powodu swojej jasności, ISS jest obok Iridium najczęściej obserwowanym sztucznym satelitą Ziemi.

Autor

Aleksandra Drozd