Czerwony olbrzym podobny do typu M, posiadający linie widmowe tlenków i metali z piątej grupy (cynk, itr) i trzeciej (tytan, skand, wanad). Gwiazdy typu S posiadają także linie cyjanu (CN) oraz linie widmowe litu oraz technetu.

Dzieli się je jeszcze na gwiazdy cynkowe, czyli takie, w których linie absorpcyjne tlenku cynku są bardzo silne, a tlenku tytanu są bardzo słabe, bądź w ogóle ich nie ma. Gwiazdy typu SC znajdują się gdzieś pomiędzy gwiazdami S i C (węglowymi) i mają stosunek węgla do tlenu mają w pobliżu jedności.

Autor

Wojciech Lizakowski