Krzywa, po której jedno ciało niebieskie okrąża drugie, wyznaczone oddziaływaniem grawitacyjnym. Zgodnie z pierwszym prawem Keplera, orbita nie zaburzona wpływem dodatkowych ciał należy do klasy krzywych stożkowych, a źródło pola (ciało centralne) znajduje się w jednym z jej ognisk.

Na orbicie wyróżnia się kilka punktów, między innymi apocentrum i perycentrum. Ponadto, każdą orbitę opisuje się zestawem parametrów, które wyznaczają w sposób jednoznaczny jej kształt i przebieg w czasie.

Ze względu na szczególną relację ruchu po orbicie do ruchu obrotowego ciała centralnego, wyróżnia się orbity biegunowe. Ponadto, mówi się o orbitach geocentrycznych i orbitach okołoziemskich niskich.

Autor

Wojciech Lizakowski