Postać promieniowania elektromagnetycznego o małej długości fali ale przenosząca duże ilości energii. W otaczającym nas środowisku istnieje naturalne tło promieniowania gamma, którego źródłem są pierwiastki promieniotwórcze znajdujące się w skorupie ziemskiej oraz promieniowanie kosmiczne.

Widmo promieniowania gamma pierwiastków promieniotwórczych ma charakter dyskretny, znaczy to że obserwuje się oddzielne linie widmowe. Energia odpowiadająca tym liniom pozwala identyfikować promieniującą substancję.

Autor

Wojciech Lizakowski