Najniższy punkt orbity ciała niebieskiego wokół Słońca, szczególny przypadek perycentrum.