Punkt eliptycznej orbity ciała niebieskiego najbliższy jego środka przyciągania (środka masy układu). W zależności od rodzaju ciała orbitowanego, słowo perycentrum można zmienić przez inne, bardziej ezoteryczne terminy.

Orbitowane ciałoPolski terminAngielski termin
Księżycperyseleniumperiselene
Merkuryperyhermiumperihermion
Wenusperycyteriumpericytherion
Ziemiaperygeumperigee
Marsperyareiumperiareion
Jowiszperyzenperizene
Saturnperykronperikrone
Uranperyuraniumperiuranion
Neptunperyposeidiumperiposeidion
Plutonperyhadiumperihadion
Słońceperyheliumperihelion
gwiazdaperyastronperiastron
czarna dziuraperymelazmaperimelasma
galaktykaperygalaksiumperigalaxion

Drugim skrajnym punktem na orbitach eliptycznych, położonym najdalej od środka masy, to apocentrum.

Autor

Karol Langner