Wyłapywanie fotonów przez atomy, molekuły albo jony, czego wynikiem jest spadek intensywności promieniowania świetlnego lub elektromagnetycznego podczas jego przechodzenia przez substancję. Absorpcja zachodzi w atmosferach gwiazd, planet, księżyców, oraz w przestrzeni międzygwiezdnej.

Gdy absorpcja dotyczy tylko specyficznych długości fali, mówimy o poszczególnych liniach absorpcyjnych, albo pasmach. Gdy absorbowany jest szeroki zakres częstości, to mówimy o absorpcji ciągłej. Absorpcja w Ziemskiej atmosferze jest jednym z powodów atmosferycznej ekstynkcji.

Autor

Wojciech Lizakowski