Zjawisko obserwowalne; pozorne przejście odległego ciała niebieskiego (na ogół planety) za innym ciałem niebieskim. W wyniku okultacji ciało znajdujące się dalej od obserwatora staje się na pewien czas niewidoczne dla niego. Ze względu na swoiste położenie Ziemi w Układzie Słonecznym wyróżniamy przede wszystkim dwa typy okultacji: okultację słoneczną i okultację księżycową, czyli przejście odległego ciała niebieskiego za tarczą odpowiednio: słoneczną, bądź księżycową.

Zjawiskiem związanym z pozornym ruchem ciał niebieski jest także tranzyt.

Autor

Marcin Nowakowski