Tranzyt to zjawisko astronomiczne mające miejsce, gdy pewne ciało niebieskie wykonuje pozorny ruch na tle tarczy innego ciała niebieskiego. Zjawisko może być zauważone jedynie przez obserwatora znajdującego się w konkretnym miejscu we Wszechświecie. Szczególnym przypadkiem tranzytu widocznego z powierzchni Ziemi jest przejście Merkurego bądź Wenus przed tarczą słoneczną.

Ostatni tranzyt Wenus miał miejsce 8 czerwca 2004. Takie zdarzenie jest rzadkością w skali czasu wyznaczanej przez życie człowieka. Dzieje się tak, ponieważ płaszczyzny orbit planet są odchylone o 3,4 stopnia. Przejście Wenus na tle tarczy Słońca można jedynie zaobserwować, gdy planety są w koniunkcji w pobliżu punktu przecięcia płaszczyzn orbitalnych. Podczas większości koniunkcji Wenus przechodzi pod bądź nad tarczą słoneczną. Następny tranzyt Wenus będzie miał miejsce 6 czerwca 2012 roku. Natomiast na kolejny trzeba będzie poczekać już ponad 100 lat.

Zjawiskiem związanym z pozornym ruchem ciał niebieski jest także okultacja.

Autor

Marcin Nowakowski