Punkt w czasie, dla którego określone są dane współrzędne astronomiczne lub parametry orbity. Obecnie używana standardowa epoka to J2000.0, co oznacza 1 stycznia 2000 roku o 12:00 TT. Przedrostek „J” oznacza, że mamy do czynienia z epoką juliańską. Poprzednio używana epoka yo B1950.0, dla której przedrostek „B” oznacza epokę besseliańską. Epoki besseliańskie używano przed 1984, juliańskie zaś po tym roku.

Epoki dla parametrów orbitalnych podaje się zazwyczaj w czasie ziemskim, w rozmaitych formatach. Najbardziej popularne z nich to:

  • data gregoriańska z 24-godzinnym czasem, np. 2000 Jan. 1, 12:00 TT
  • data gregoriańska z dniem ułamkowym, np. 2000 Jan. 1,5 TT
  • dzień juliański z dodanym ułamkowym dniem, np. JDT 2451545.0
  • dwuliniowy parametryczny format NASA/NORAD z dniem ułamkowym, np. 00001.50000000

W przypadku współrzędnych astronomicznych, położenie obserwowanego ciała dla innych czasów można obliczyć, uwzględniając jego ruch własny oraz precesję. Zmiana parametrów orbitalnych w czasie jest powodowana perturbacją orbity przez ciała trzecie.

Autor

Karol Langner