Jednosta odległości równa około 3,26 roku świetlnego. Parsek to odległość, z jakiej jednostka astronomiczna jest widziana pod kątem jednej sekundy. Odpowiada to około 30,8 bilionom kilometrów (30’800’000’000’000 km). Parsek używany jest do wyrażania dużych odległości we Wszechświecie – w użyciu są również kiloparseki i megaparseki, odpowiadające tysiącowi i milionowi parseków, odpowiednio.

Autor

Michał Matraszek