Promieniowanie rentgenowskie (promieniowanie X, promienie X lub promieniowanie rtg) to rodzaj promieniowania elektromagnetycznego, którego długość fali mieści się w zakresie od 5 pm do 10 nm. Zakres promieniowania rentgenowskiego znajduje się pomiędzy ultrafioletem i promieniowaniem gamma. Promieniowanie X dzieli się na dwie grupy: twarde promieniowanie rentgenowskie (zakres od 5 pm do 100 pm) i miękkie (zakres od 0,1 nm do 10 nm).

Autor

Wojciech Rutkowski