Liczba służąca do ilościowego określenia określana aktywności słonecznej, dana wzorem W=10g+f, gdzie g oznacza ilość grup plam słonecznych, a f całkowitą liczbę poszczególnych plam we wszystkich grupach. Liczba Wolfa została po raz pierwszy zastosowana przez szwajcarskiego astronoma R. Wolfa do prowadzenia statystyk plam słonecznych występujących na powierzchni naszej gwiazdy, Słońcu.

Autor

Karol Langner