Różnica pomiędzy obserwowaną pozycją gwiazdy i jej prawdziwym położeniem. Na aberrację światła gwiazd składa się kilku ruchów związanych z drogą światła i jego prędkością: aberracji rocznej (około 20,47’’) spowodowanej obiegiem Ziemi wokół Słońca, aberracji dziennej (około 0,3’’), i aberracji stuletniej związanej z poruszaniem się Układu Słonecznego przez Drogę Mleczną.

Autor

Wojciech Lizakowski