Prędkość obiektu prostopadła do półprostej łączącej go z obserwatorem; razem z prędkością radialną składa się na prędkość rzeczywistą. Prędkość tangencjalna powoduje przesunięcie bliskich gwiazd na tle gwiazd odległych (uważanych za bardziej stałe). Jest to ruch własny gwiazd, mierzony jako zmiana roczna kąta paralaksy heliocentrycznej w sekundach łuku.

Autor

Karol Langner