Spontaniczne powstawanie żywych organizmów z materii nieożywionej. Dzisiaj termin abiogeneza jest najczęściej używany w kontekście standardowego modelu powstania życia na Ziemi – powolne samorództwo z chemicznej i biochemicznej ewolucji na powierzchni młodej planety.

Część dowodów świadczy o tym, że abiogeneza mogła nastąpić w przestrzeni kosmicznej. Gęste chmury międzyplanetarnego lub międzygwiezdnego gazu i pyłu mogą być miejscem narodzin prymitywnych organizmów.

Z drugiej strony, niektórzy naukowcy popierający hipotezę panspermii, choć nie wyklucza ona abiogenezy, uważają, że nie ma żadnych dowodów ani powodów, aby życie powstało na Ziemi z materii nieożywionej.

Autor

Wojciech Lizakowski