Powłoka gazowa Ziemi utrzymywana dzięki sile grawitacji. Nie ma jednoznacznego końca atmosfery, przerzedza się ona wraz z wysokością nad powierzchnią. Trzy czwarte masy atmosfery jest zawarta w pierwszych dolnych 11 km. Granicę pomiędzy atmosferą a Kosmosem przyjmuje się na wysokości pomiędzy 75 a 120 km.

Kilka faktów

Atmosfera składa się z mieszaniny gazów znanej jako powietrze. Główne składniki powietrza to: azot (78%), tlen (20,95%), argon (0,93%), para wodna, dwutlenek węgla, neon, hel. Całkowita masa atmosfery Ziemi wynosi 5,25 1018kg.

Gęstość atmosfery to 1,293 kg/m3 na poziomie morza i szybko maleje z wysokością (już tylko ok. 10-6kg/m3 na wysokości 100 km, oraz ok. 10-11kg/m3 na wysokości 300km).

Ciśnienie normalne (w kierunku środka Ziemi) na poziomie morza wynosi 1 atm.

Temperatura atmosfery Ziemi zmienia się wraz z wysokością niemonotonicznie. Średnia temperatura atmosfery przy powierzchni Ziemi wynosi 14 oC.

Warstwy atmosfery Ziemi

Od powierzchni Ziemi wyróżnia się kolejne warstwy atmosfery: troposfera, stratosfera, mezosfera, oraz jonosfera (termosfera). Kolejne warstwy rozdzielają warstwy przejściowe: tropopauza, stratopauzy, oraz mezopauzy.

W górnych partiach stratosfery znajduje się warstwa ozonu atmosferycznego, na wysokości 10-15 km. Warto zwrócić uwagę, że nawet w tym rejonie ozon jest składnikiem śladowym.

Ponad jonosferą rozciąga się egzosfera, w której powietrze stopniowo rozrzedza się w przestrzeni kosmicznej.

Jeszcze wyżej znajduje się magnetosfera – miejsce, gdzie pole magnetyczne Ziemi oddziałuje z wiatrem słonecznym. atmosfera Ziemi

Autor

Karol Langner