Rodzaj aktywności słonecznej, objawiającej się jasnymi fontannami materii wyrzucanych z dolnych warstw chromosfery Słońce. Czas życia bryzg chromosferycznych wynosi od 10 do 20 min, średnica ich podstawy około 800 km. Są wyrzucane na wysokość 10 000 km ponad granicę fotosfery, nadając chromosferze charakterystyczny trawiasty, szybko zmieniający się obraz. Materia w bryzgach porusza się w górę z prędkością około 20 km/s.

Spikule są zazwyczaj traktowane jako przedłużenie granul fotosfery.

Autor

Karol Langner