Wielkie, ciemne, chłodne obszary w rejonach biegunowych Słońca, gdzie przebieg pola magnetycznego jest niezakłócony, radialny. Obszar dziur koronalnych nie promieniuje w zakresie rentgenowskim i, jak się okazało, z tych obszarów wypływa na zewnątrz większa część materii wiatru słonecznego.

Autor

Karol Langner