Teoria zaproponowana w 1905 roku przez Alberta Einsteina, wyjaśniająca zachowanie się materii i światła dla dużych prędkości w inercjalnych układach odniesienia. Najsłynniejszym równaniem, z jakim kojarzy się teoria względności to zwięzła zależność masy i energii: E = mc2. Najważniejsze są jednak podstawowe implikacje tej teorii, a są to: tożsamość masy i energii, powszechne ograniczenie prędkości materii do prędkości światła w próżni, oraz relatywność jednoczesności zdarzeń względem układu odniesienia.

Autor

Karol Langner