Meteoroid, który przetrwał fazę bolidu i spadł na Ziemię, a jego wymiary czynią go zauważalnym; duży meteoryt może być przyczyną powstania krateru. Około 80% meteorytów to chondryty, w których można znaleźć małe, okrągłe drobinki zwane chondrulami. Uważa się, że większość chondrytów pochodzi z pasa asteroidów pomiędzy Marsem a Jowiszem. Chondryty węgliste – przypuszczalnie niezmienione masy mgławicy, z którego powstał Układ Słoneczny – stanowią z kolei około 5% wszystkich meteorytów i zawierają małe ilości substancji organicznych, w tym kwasy nukleinowe.

Achondryty – około 8% wszystkich meteorytów – są podobne do skał ziemskich. Są to odłamki większych asteroidów lub pozostałości ich zderzeń.

Około 6% meteorytów to z kolei meteoryty żelazne, a pozostałe 2% to meteoryty kamienno-żelazne. Są to przypuszczalnie kawałki jądra planety, która nigdy nie powstała lub się rozpadła pod wpływem innych planet.

Niewielkie ilości meteorytów mają inne pochodzenie – są to przede wszystkim meteoryty księżycowe i marsjańskie.

Kilka znanych meteorytów: Allende (kamienny), Pułtusk (kamienny), Łowicz (kamienno-żelazny), Gibeon (żelazny), Morasko (żelazny).

Autor

Szymon Kozłowski