Typ meteorytu kamiennego – skała okruchowa zlepiona z chondrul oraz okruchów krzemianów, metalicznego żelaza niklonośnego, i troilitu. Pod względem składu chemicznego wyróżnia się chondryty zwyczajne oraz węgliste. W niektórych chondrytach chondrule są rozdzielone kawałkami żelaza metalicznego.

Wszystkie meteoryty niebędące chondrytami, czyli niezawierające chondrul, nazywa się achondrytami.

Autor

Agata Karska