Typ chondrytu, w którym chondry znajdują się w cieście skalnym zawierający węgiel, krzemiany z grupą wodorotlenową, i magnetyt; skład chemiczny jest bardzo podobny do składu chemicznego atmosfery Słońca. Skutek zawartosci tlenu, chondryty węglisty mają odcień ciemny, a często są nawet czarne. Zawierają też wodę i złożone zwiazki węglowe (kwasy aminowe) obecne też w materii biologicznej. Ponadto, w chondrytach tego typu znaleźć można kawałki minerałów starsze niż Układ Słoneczny – pył, który powstał dużo wcześniej wokół innych gwiazd.

Autor

Agata Karska