Ciemny obłok materii międzygwiazdowej, powstały w wyniku zapadania się materii; globule są zarodkami nowych gwiazd. W początkowej fazie, globule posiadają niewielką gęstość i temperaturę – podobną do swojego otoczenia. W miarę upływu czasu gaz skupia się, gęstość i temperatura wzrastają, i obiekt przekształca się w protogwiazdę. Ewolucja gwiazd gwiazdy mgławica obłok materia pył pyłu gaz gazu

Autor

Wojciech Rutkowski