Akcelerator cykliczny (zmodyfikowany synchrocyklotron; zobacz też synchrotron), pracujący impulsowo i możliwiający dalszą kompensację efektów relatywistycznych. W synchrotronie protonowym protony poruszają się po stałych orbitach w narastającym polu magnetycznym, a przyspieszające pole elektryczne ma odpowiednio modyfikowaną, zmienną częstość. Synchrotrony protonowe z nadprzewodzącymi magnesami pozwalają osiągać energie protonów rzędu 1 TeV.

Autor

Karol Langner