Rodzaj akceleratora cyklicznego (zobacz też synchrotron), służącego do impulsowego, cyklicznego przyspieszania elektronów. W synchrotronie elektronowym elektrony poruszają się po stałych orbitach w rosnącym w trakcie cyklu przyspieszania polu magnetycznym, przy stałej częstości rezonansowej przyspieszającego pola elektrycznego.

Energie elektronów osiągane w synchrotronie elektronowym ograniczane są przez straty promieniowania synchrotronowego. Przeciwdziała się mu, zwiększając rozmiary synchrotronu – żeby osiągnąć energie rzędu 100 GeV, średnica synchrotronu elektronowego musi wynosić około. 10 km.

Autor

Karol Langner