Metoda wizualnej obserwacji gwiazd zmiennych, podobna do metody Pickeringa. W tej metodzie również wybieramy dwie gwiazdy porównania; jedną jaśniejszą, a drugą słabszą od zmiennej. Następnie określamy różnicę jasności pomiędzy gwiazdami porównania w stopniach, dzieląc ją na tyle stopni na ile nam jest wygodnie. W tak utworzonym interwale staramy się z kolei umieścić jasność badanej gwiazdy zmiennej.

Liczba stopni, na jaką dzielimy interwał, zależy oczywiście od różnicy jasności między gwiazdami porównania. W przypadku niewielkiej różnicy tworzymy wąski interwał, na przykład trzy stopniowy. W celu zwiększenia dokładności stosujemy kilka gwiazd porównania.

Metoda Pickeringa jest zalecana w przypadku dużych różnic jasności między wybranymi gwiazdami porównania.

Autor

Karol Langner