Metoda oceny jasności gwiazd zmiennych. W metodzie Pickeringa wybieramy parę (lub kilka par) gwiazd porównania. Jedna z gwiazd w parze powinna być jaśniejsza od ocenianej zmiennej, a druga słabsza. Przedział jasności pomiędzy nimi dzielimy na dziesięć części (stopni), a następnie staramy się odpowiednio umiejscowić jasność zmiennej pomiędzy jasnościami gwiazd porównania według tej skali. Jasność zmiennej wyliczamy z tych samych wzorów, co w metodzie Argelandera.

Autor

Karol Langner