Punkty, w których równoważą się siły odśrodkowe i grawitacyjne pochodzące od mas w rozważanym układzie ciał – na masę umieszczoną w takim punkcie działa więc siła wypadkowa równa zeru. W każdym układzie dwóch ciał (na przykład Słońce-planeta lub planeta-księżyc) można wyznaczyć pięć punktów libracyjnych.

Autor

Anna Marszałek