Trzecia planeta w kolejności od Słońca w Układzie Słonecznym – do tej pory jedyne miejsce we Wszechświecie, w którym stwierdzono obecność życia. Atmosfera Ziemi składa się w przeważającej części z azotu (78,084%) i tlenu (20,948%), z domieszkami gazów szlachetnych (argon 0,934%), dwutlenku węgla (0,03%), oraz pary wodnej. Pierwotna atmosfera Ziemi składała się gazów wyrzucanych z wnętrza Ziemi przez otwory geotermalne i wulkany – zwierała sto razy więcej CO2 niż obecnie.

Ponad 70% powierzchni Ziemi pokrywa woda, która jest podstawowym składnikiem organizmów żywych. Ponadto, życie na Ziemi mieści się w niewielkiej warstwie przy jej powierzchni, zwanej biosferą – jej grubość nie przekracza 20 km. W atmosferze, organizmy żywe są w stanie przetrwać na wysokościach do 8 km, zaś w jaskiniach i oceanach na głębokościach do 11 km.

We wnętrzu Ziemi znajduję się żelazowo-niklowe jądro o promieniu 1227 km, które jest otoczone półpłynnym jądrem zewnętrznym o promieniu 2258 km. Razem, te dwie najgłębsze warstwy zawierają 38% masy Ziemi. Wyżej znajduje się płaszcz skalny, przykryty z kolei skorupą powierzchniową.

Skorupa Ziemi jest aktywna geologicznie, z powodu energii wytwarzanej w jej jądrze. Jest ona pokryta płytami tektonicznymi – oceanicznymi i kontynentalnymi – które poruszają się z prędkością kliku centymetrów na rok.

Pole magnetyczne Ziemi jest wytwarzane przez ruchy konwekcyjne w jej jadrze. Oddziałując z wiatrem słonecznym, tworzy zjawisko zorzy polarnej.

Wybrane fakty o Ziemi

Średnia odległość od Słońca: 149,6 mln km (1AU)
Odległość od Słońca w aphelium: 152 mln km
Odległość od Słońca w peryhelium: 147 mln km
Mimośród orbity: 0.017
Nachylenie równika do orbity: 23o45′

Średnia prędkość orbitalna: 29,8 km/s
Długość roku: 365,2564 dnia
Okres obrotu wokół osi: 23 h 56 min 22 sec

Średnica równikowa: 12756,28 km
Średnica biegunowa: 12713,50 km
Masa: 5,9742 x 1024 kg
Średnia gęstość: 5,515 g/cm3

Grawitacja na równiku: 9,7805 m/s2
Prędkość ucieczki (II prędkość kosmiczna): 11,3 km/s

Średnie ciśnienie atmosferyczne przy powierzchni: 1013 hPa
Średnia temperatura przy powierzchni: +15oC
Średnie albedo: 0,39

Autor

Paweł Laskoś-Grabowski