Najbardziej oddalony od Słońca punkt na orbicie okołosłonecznej ciała niebieskiego. Szczególny przypadek apocentrum.