Parametr astrodynamiczny opisujący charakter i kształt orbity. Mimośród (e) jest określony dla trajektorii Keplerowskich, czyli mających charakter krzywych stożkowych. Dla orbit jest on interpretowany jako odchylenie kształtu orbity od okręgu. Mimośród przyjmuje on wartości:

  • e = 0 dla orbit idealnie okrągłych,
  • 0 < e < 1 dla orbit eliptycznych,
  • e = 1 dla trajektorii parabolicznych
  • e > 1 dla trajektorii hiperbolicznych

Wartość mimośrodu dla orbity Ziemi wynosi obecnie 0.0167. Mimośród ziemskiej orbity zmienia się w czasie pomiędzy prawie 0.0 i prawie 0.05 w wyniku oddziaływania grawitacyjnego pozostałych planet (czynnik Milankovitch’a). Największy mimośród pośród planet ma Pluton (0.2488), a następne w kolejności znajdują się Merkury (0.2056) i Księżyc (0.0554).

Autor

Karol Langner