Jest to typ gwiazd A, którego spektrum posiada silne linie niektórych zjonizowanych metali, rzadko występujących na Ziemi. Ich ilość na powierzchni gwiazdy wynosi od 103 do 106 razy więcej niż na Słońcu. Bardziej generalnie gwiazdy Ap(albo osobliwy typ A), okrążają gwiazdy od typów B5 (Bp) do F5 (Fp). Elementy, które występują nadmiarowo w tych gwiazdach to: mangan, rtęć, krzem, chrom, stront, europ. Gwiazdy typu Ap mają temperatury powierzchni od 8000 do 15000 K, silne pole magnetyczne i wolno rotują – jest to właściwość, która może wyjaśnić obserwowane anomalie chemiczne.

Rozdzielenie pierwiastków powoduje wolną rotację i dużą temperaturę co powoduje słabą konwekcję. Rozdzielenie się tych pierwiastków jest spowodowane tym, że każdy jon ma swoją osobną charakterystykę foto absorpcji. Jeżeli pewny pierwiastek absorbuje foton, bardzo łatwo to jest on wypychany w kierunku powierzchni, co skutkuje nagromadzeniem się tego pierwiastka w tym rejonie. W innym wypadku pierwiastek zatonie pod wpływem sił grawitacji i będzie go brakowało w widmie gwiazdy.

Silne pole magnetyczne także decyduje, które pierwiastki występują w nadmiarze, widać to na przykładzie gwiazd manganowych podobnych do typu Ap, ale bez silnego pola magnetycznego.

Autor

Wojciech Lizakowski