Gwiazda należąca do IV klasy jasności – jaśniejsza od gwiazd ciągu głównego, ale nie będąca olbrzymem. Uważa się, że podolbrzymy są łącznikiem pomiędzy gwiazdami ciągu głównego i olbrzymami w ewolucji gwiazd. W ich jadrach ustaje lub już ustała synteza wodoru, a cała gwiazda puchnieje aż stanie się olbrzymem.

Na diagramie H-R ciąg podolbrzymów leży pomiędzy ciągiem olbrzymów a ciągiem karłów. Mają większe średnice i niższe temperatury niż gwiazdy o porównywalnych masach ciągu głównego.

Autor

Karol Langner