Luźne skupisko składające się z kilkudziesięciu do kilku tysięcy gwiazd. Wchodzące w skład danej gromady otwartej gwiazdy są zazwyczaj młode, powstałe zwykle w tym samym miejscu i w tym samym czasie. Gromady otwarte występują najczęściej w płaszczyznach dysków galaktyk. Z upływem czasu gromady otwarte ulegają rozproszeniu.

Jedną z najbardziej znanych gromad otwartych to Plejady (M45) w gwiazdozbiorze Byka. Inne znane gromady otwarte to M103 w Kasjopei oraz grupa gwiazd znana jako Wielki Wóz (tę gromadę widzimy ze stosunkowo bliskiej odległości).

Autor

Karol Langner