Szybko obracająca się gwiazda neutronowa o silnym polu magnetycznym i okresie obrotu od ułamka do kilku sekund. Podczas obrotu emitowany jest bardzo anizotropowo promieniowanie elektromagnetyczne, głównie radiowe. Pulsary odkryto pod koniec lat 60 XX wieku, rejestrując ich charakterystyczne sygnały radiowe. Pierwszym zidentyfikowanym obiektem był pulsar w centrum mgławicy Krab (M1), który powstał w wyniku wybuchu supernowej w roku 1054.

Autor

Wojciech Rutkowski